W dniu 11 maja odbyło się otwarcie Oczyszczalni Ścieków w Prabutach.

W otwarciu i zwiedzaniu obiektu uczestniczyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta i gminy Prabuty.

Symbolicznego otwarcia dokonali Senator RP – Leszek Czarnobaj, Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego – Jerzy Śnieg, Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach – Włodzimierz Wiśniewski, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty – Marek Szulc oraz Prezes PEWiK w Prabutach – Mariusz Kubich.

Przypominamy, że modernizacja oczyszczalni w Prabutach to inwestycja za kwotę ponad 8 milionów zł korzystająca z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 11 osi priorytetowej – środowisko, działanie 3 – gospodarka wodno – ściekowa.
Dofinansowanie wynosi prawie 5,4 miliona zł.
Instytucją wdrażającą projektu jest Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych.

 

Poniżej fotorelacja z otwarcia oczyszczalni.