Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, iż rusza II tura dystrybucji węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach (2.000 zł za tonę).

Osoby, które zadeklarowały zakup węgla w I turze i  nie wykupiły go do dnia 31 grudnia 2022 roku, mają możliwość zakupu węgla w II turze.

Wobec powyższego mieszkańcy, którzy złożyli wniosek na zakup węgla w II turze do 30 kwietnia 2023 roku, a ich wniosek  został zweryfikowany pozytywnie, mogą uiszczać opłaty za zadeklarowany sortyment (orzech, groszek) na konto bankowe o nr 26 8319 0003 0000 1704 2000 0370 lub dokonywać wpłat w Banku Spółdzielczym w Prabutach.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 55 262 41 70.