Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2022.

Termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2023 roku. Kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Ludności, pok. Nr 2 (parter) Urzędu Miasta i Gminy w  Prabutach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5260