Informujemy, że ze względów BHP, w celu uniknięcia przyszłych zdarzeń drogowych, przy ul. Kuracyjnej, na terenach leśnych, prowadzone są prace sanitarne przez Nadleśnictwo Susz – Leśnictwo Jawty. Prace polegają na usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu pieszym i samochodowym oraz cięcia sanitarne polegające na usuwaniu tzw. „posuszu”. Pracami objęte są przede wszystkim gatunki drzew takie jak: robinie akacjowe, świerki i sosny.