W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do punktu szczepień.

Transport przeznaczony jest dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
    o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Infolinia

Informujemy, że w godzinach pracy Urzędu w sprawie transportu można kontaktować się pod numerami telefonów: 55 262 41 43 lub 55 262 41 76.

Każdy, kto spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do Punktu Szczepień może skontaktować się z Urzędem po uprzednim ustaleniu terminu szczepienia, najpóźniej 2 dni przed planowaną wizytą w przychodni.

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajduje się na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie/.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc