Miasto i Gmina Prabuty nawiązała współpracę z firmą WERBEO, która reprezentuje Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami zajmuje się się ponad 20 lat. Głównym celem WERBEO jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez świadczenie bezpłatnych usług wspierających ich wejście na rynek pracy.

Na portalu www.werbeo.pl publikowane są ambitne i bardziej wymagające oferty pracy, które pokazują, że niepełnosprawność nie wyklucza i pozwala na podjęcie odpowiedzialnej i pełnej wyzwań pracy w ciekawym środowisku.

Zachęcamy do zapoznania się ze stronami:

  • Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami – www.werbeo.pl
  • Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – www.obpon.pl