W dniu 09.11.2022 r. w Kwidzyńskim Parku Technologiczno-Przemysłowym odbyła się konferencja wznawiająca i promująca projekt „Szkoła bliska pracy”, którego organizatorami są LACROIX Electronics, firma szkoleniowa SEB-TEAM Edyta Jaworska oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Podczas konferencji przedstawione zostały założenia projektu, podsumowano poprzednie edycje i nakreślono plany na przyszłość pod kątem dalszego rozwoju projektu.

Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie partnerskie o współpracy w ramach programu Szkoła Bliska Pracy na trzy kolejne lata. Podpisy na dokumencie złożyli przedstawiciele firmy LACROIX Electronics , Seb -Team oraz jednostek samorządowych powiatu kwidzyńskiego. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2016 roku i do dziś partnerzy kontynuują współpracę.

Projekt „Szkoła bliska pracy” ma na celu wparcie młodzieży w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, a tym samym poprawę edukacji oraz promocję kształcenia na kierunkach technicznych. Projekt skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych. Robotyzacja to świetna metoda na zainteresowanie młodzieży elektroniką i kierunkami technicznymi, a uczestnictwo w projekcie jest dobrą okazją na zastanowienie się, w którą stronę pokierować swoją dalszą edukację. Rozwój w tych kierunkach umożliwia klasa patronacka LACROIX, w której kształcą się młodzi technicy elektronicy. Konferencja jest zarazem inauguracją VI już edycji projektu. Pierwsze warsztaty z elektroniki odbędą się już 15 listopada 2022 roku w LACROIX. W ramach VI edycji projektu młodzież szkół podstawowych powiatu kwidzyńskiego weźmie udział w warsztatach elektronicznych na terenie firmy LACROIX oraz warsztatach z robotyki na terenie swojej szkoły. Warsztaty z obu etapów projektu poprowadzą specjaliści z firmy LACROIX oraz uczniowie klasy patronackiej – technikum elektronicznego z CKZiU w Kwidzynie. Uczniowie z poszczególnych gmin mają szansę zdobycia atrakcyjnych nagród w konkursie prowadzonym w ramach drugiego etapu projektu. Fundatorem nagród jest LACROIX Electronics. W poprzednich edycjach były to m.in.: wycieczka do Francji, laptopy, drony, smartfony, bony na zakup sprzętu elektronicznego. Dodatkowym atutem całego spotkania były zorganizowane przez firmę Seb-Team Edyta Jaworska warsztaty z robotyki dla naszych najmłodszych uczestników. Na konferencji nie zabrakło również specjalnych gości, takich jak przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie.

„Projekt Szkoła Bliska Pracy kierujemy do naszej lokalnej młodzieży z powiatu kwidzyńskiego, pokazując im możliwości budowania swojej przyszłości w zawodach technicznych. W tym celu współpracujemy szeroko z jednostkami samorządu terytorialnego, dyrektorami szkół z naszego powiatu, promując i rozwijając przyszłe kadry naszego regionu. Z punktu widzenia LACROIX działania te wpisują się w długoterminową politykę firmy, opartą na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, którą realizujemy lokalnie u nas w Kwidzynie” – podkreśla Joanna Gil, Dyrektor ds. personalnych LACROIX Electronics w Kwidzynie.