Robotyka i kodowanie, to zajęcia, które wprowadzają naszych podopiecznych w niezwykły świat nowoczesnych technologii. Dzieci budują wyścigówki i kolorowe robozwierzaki, korzystając z gotowych instrukcji lub własnej kreatywności. Zwieńczeniem konstrukcyjnych wyzwań jest zaprogramowanie wybudowanych maszyn za pomocą specjalnych kodów obrazkowych przy użyciu tabletów. Zajęcia z programowania i robotyki to przyszłość, ponieważ kompetencje cyfrowe są kluczowe praktycznie w każdym zawodzie. Dzięki takim zajęciom dzieci rozwijają wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne oraz logiczne myślenie, a także uczą się prostych zasad programowania. Każdy udany projekt przynosi dużo satysfakcji jego twórcy, buduje poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości.

PWD „CKM” działa w ramach projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.