Rozpoczęły się prace renowacyjne postumentu i figury Matki Boskiej przy ul. Warszawskiej w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego.

Zakres prac obejmuje gruntowne wyczyszczenie figury, uzupełnienie brakujących elementów, pomalowanie na oryginalny, pierwotny kolor (1946 rok), wykonanie podświetlenia figury.

Prace przy cokole obejmować będą uzupełnienie ubytków, wyczyszczenie cokołu z farb olejnych, uzupełnienie i wyremontowanie stopni.

Wykonawcą prac jest Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Siedlecki z Kisielic. Renowacją figury zajmą się miejscowi artyści.

Koszt renowacji figury i cokołu to 25 000 zł brutto.

Planowane zakończenie prac renowacyjnych przewidziane jest do 15 czerwca.