Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony ul. Parkowej.

Zakres robót obejmować będzie rozbiórkę siatki ogrodzeniowej i fundamentów ogrodzenia, a następnie wykonanie nowego muru oporowego i odtworzenie ogrodzenia.

Wykonawcą robót będzie PHUP Leszek Słowiński z Prabut.

Koszt remontu ogrodzenia wynosi 22 tys. zł. brutto.