Informujemy, że na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach opublikowano najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Informacja dostępna jest na stronie http://mgops.prabuty.pl/art,83,komunikat-ws-swiadczen-dla-rodzin