Informujemy, że konsultacje dotyczące Projektu Strategii rozwoju Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022 – 2030 zostały zakończone.

Zgodnie z art.6 Konsultacje w sprawie projektów strategii rozwoju, w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący projekt przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

Poniżej sprawozdanie oraz projekt strategii.

Raport.konsultacji.społecznych..r.2.25.09.2023

Strategia Rozwoju Gminy Prabuty Prabuty_r.8.25.09.2023