Miasto i Gmina Prabuty w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizuje operację pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru PLGD poprzez rozbudowę ogólnodostępnego terenu sportowo -rekreacyjnego w Prabutach przy ul. Polnej”. Operacja uzyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2, inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.

W ramach przedsięwzięcia wykonano: ścieżkę dla rolkarzy, utwardzenia, dojazd, schody, dwie siłownie zewnętrzne, elementy małej architektury oraz oświetlenia, instalację wodną i zieleń.

Całkowity koszt ostatniego etapu inwestycji wynosi 495 100 zł w tym dofinansowanie 271 000 zł.