Tłumaczenie monografii Karla Josefa Kaufmanna, żyjącego w latach 1865 – 1945 – historyka, wydawcy, pracownika Archiwum Państwowego w Gdańsku. Monografia dotycząca miasta Prabuty została wydana w 1928 roku. K.J. Kaufmann wykonał ogromna pracę wertując archiwa gdańskie i berlińskie. Dzięki tłumaczeniu można zdobyć wszelkie informacje dotyczące budowy i struktur tworzenia się naszego miasta. Tłumaczenie dzieła Kaufmanna powstało z inicjatywy mieszkanki Prabuty – Katarzyny Reks i jej syna Bernarda Reksa.

Książka została wydana przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Prabuty – Riesenburg.