Zamierzeniem pomysłodawcy projektu filmowego „Powiślanie – dawniej i dziś”, Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków, było stworzenie filmowego archiwum relacji o tworzeniu się po drugiej wojnie światowej na terenach Powiśla nowej, wielokulturowej społeczności. Efektem projektu są filmowe wywiady. Bohaterowie wywiadów opowiedzieli dzieje swoje oraz swoich rodzin, które przybyły tutaj z kresów – głównie Wołynia, centralnej i wschodniej Polski, były przesiedlone w ramach Akcji Wisła, ale również mieszkały na tych terenach przed wojną. Jest to opowieść o czasach młodości, o świecie Powiśla widzianym oczami dziecka.