W książce znalazły się archiwalne informacje związane z organizacją powojennego życia na Powiślu. Publikacja powstała m.in. w oparciu o materiały, w tym zdjęcia, nadsyłane przez mieszkańców.

Publikacja ta stara się wyeksponować proces odbudowy miejscowości, uruchamianiu obiektów publicznych i urządzeń infrastruktury miejskiej. Zaprezentowano w niej również proces tworzenia się nowej społeczności Powiśla, świadomej swego pochodzenia, jak też dorobku minionych pokoleń mieszkańców tego terenu. Książka podkreśla również fakt, iż społeczność powojennego Powiśla składała się z osób przesiedlonych oraz pochodzenia miejscowego.

Książka po raz kolejny pokazuje, że historia naszej małej ojczyzny jest dobrem deficytowym i jako samorząd mamy wręcz obowiązek odpowiedniego jej dokumentowania.

Książka została wydana przez Miasto i Gminę Prabuty.

Powiśle. Prabuty 1945 – 1956 – publikacja