Drodzy mieszkańcy.

Poszukujemy 3 mieszkań na terenie Prabut do zasiedlenia przez 3 rodziny (matka + dwoje dzieci).

Informacje o możliwości udostępnienia mieszkania/mieszkań przez właściciela prosimy przekazywać do koordynatorów pomocy uchodźcom z Ukrainy –  Jędrzeja Krasińskiego tel. 695 267 700 lub Tomasza Kozakiewicza tel. 55 246 07 30.