Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Gdańsku,  wzorem lat ubiegłych, działając w ramach popularyzacji wiedzy na temat zasad zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym organizuje XIX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy mogą zgłaszać się do Placówek Terenowych KRUS gdzie otrzymają niezbędne informacje o konkursie. Konkurs organizowany jest w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym. Na każdym etapie konkursy przewidziano nagrody dla laureatów.

Termin zgłaszania udziału w Konkursie: 22.04.2022 r.

Regulamin BGR 2022 pdf