Dopłaty ryczałtowe dla małych gospodarstw o powierzchni do 5 ha. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023