Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

Termin składania ofert do dnia 30 stycznia 2024 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://bip.prabuty.pl/art,5789,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadan-publicznych-miasta-i-gminy-prabuty-wraz-z-udzieleniem-dotacji-z-budzetu-miasta-i-gminy-prabuty