Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

Oferty należy składać  w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 (parter) w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5280