Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5629