Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2023. Termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2024 roku.

Kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Ludności, pok. Nr 2 (parter) Urzędu Miasta i Gminy w  Prabutach.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępne są na stronie https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5781