Miasto i Gmina Prabuty rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia w ramach projektu unijnego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko–mazurskiego i podlaskiego”. Cykl szkoleń obejmuje 7 modułów tematycznych w zakresie praktycznego korzystania z Internetu, są to: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse  i transakcje w sieci”, „Działam w sieciowych społecznościach”, „Tworzę własną stronę internetową (BLOG)”, „Rolnik w sieci” oraz „Kultura w sieci”. Szkolenia są dla wszystkich chętnych osób, które ukończyły 25 rok życia i mieszkają na terenie województwa pomorskiego. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z cyfrowych mediów w celach zawodowych, edukacyjnych i hobbystycznych.

Podczas kursów mieszkańcy nauczą się, jak wykorzystać zasoby Internetu w codziennym życiu, a także podniosą umiejętności cyfrowe, które w obecnych czasach potrzebne są do korzystania z bankowości elektronicznej czy innych usług dostępnych w Internecie.

W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń w siedmiu obszarach tematycznych:

  1. Szkolenie „Rodzic w Internecie” przeznaczone jest dla rodziców, którzy chcą chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami czyhającymi na dzieci/młodzież w sieci. W kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele czy dziadkowie.
  2. Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” dedykowane jest osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu w sieci.
  3. Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chciałyby nauczyć się skutecznie załatwiać swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.
  4. Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” – dla wszystkich zainteresowanych obszarem mediów społecznościowych oraz dla osób, które chcą korzystać w życiu prywatnym lub w swojej codziennej pracy z portali społecznościowych, takich jak YouTube, Facebook, Twitter czy Instagram.
  5. Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową i blog” przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć i prowadzić własną stronę internetową lub bloga.
  6. Na szkoleniu „Rolnik w sieci” kursanci zapoznają się z takimi praktycznymi zagadnieniami jak np. gdzie i jakie przydatne informacje dla rolników można znaleźć w sieci (m.in. o dofinansowaniach unijnych dla rolników) oraz z jakich aplikacji i e-usług w Internecie mogą bezpiecznie korzystać, a także jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu.
  7. Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych osób, które chcą zgłębić temat internetowej kultury. Uczestnicy dowiedzą się, jak i gdzie w Internecie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych informacji dostępnych z legalnych źródeł kultury w sieci oraz jak wykorzystać zgodnie z prawem dostępne treści do nauki lub własnej twórczości.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w grupach maksymalnie do 10 osób z powyższych zagadnień wybranych przez mieszkańców Gminy.

Szkolenia mogą być zorganizowane w III wariantach: I wariant: szkolenie jednodniowe (trwające 12h), II wariant: szkolenie dwudniowe (każdego dnia po 6h), III wariant: szkolenie trzydniowe (każdego dnia po 4h).

W trakcie kursu uczestnicy będą szkolić się na laptopach udostępnionych przez Gminę, a zakupionych przez Partnera projektu ze środków przyznanego grantu. Kursanci otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, mogą również skorzystać z serwowanego poczęstunku.

Na szkolenia zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Liczba miejsc ograniczona – projekt przewiduje szkolenia dla 150 mieszkańców Gminy!

Nie czekaj i zapisz się już dziś!

Zapisy na szkolenia przyjmuje Krzysztof Fedoruk z Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

ZGŁOSZENIA ORAZ PYTANIA DOT. SZKOLEŃ PROSZĘ PRZESYŁAĆ EMAILEM NA ADRES: k.fedoruk@prabuty.pl

W zgłoszeniu proszę podać tytuł szkolenia oraz preferowany wariant czasowy, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (email i telefon).

Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Prabuty w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy i jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa ”, Działanie nr 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju i kompetencji cyfrowych”.