W dniu 7 lipca na rondzie przy Ławce Miłości w Prabutach odbyło się uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej nr 521 Prabuty – Kwidzyn.

Wybudowano 19,5 km drogi w systemie zaprojektuj i wybuduj. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 56 mln zł. W wyniku przebudowy doprowadzono drogę do parametrów klasy G, zwiększono nośność drogi do 115kN/oś, przebudowano skrzyżowania, wykonano przepusty i konstrukcje mostowe, wykonano elementy uspokajające ruch drogowy, przebudowano i zbudowano zatoki autobusowe, ciągi pieszo – rowerowe, zbudowano oświetlenie drogowe, przebudowano kolidujące elementy infrastruktury technicznej oraz wykonano docelowe oznakowanie drogi.

W otwarciu drogi uczestniczyli Senator RP Leszek Czarnobaj, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Jerzy Kozdroń, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Marek Szulc, Burmistrz Miasta Kwidzyn Andrzej Krzysztofiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach Włodzimierz Wiśniewski, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Prabuty Wojciech Dołęgowski, Wiceburmistrz Kwidzyna Piotr Halagiera, Wójt Gminy Kwidzyn Dariusz Wierzba, Starosta Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Godzik, Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego Tomasz Pisarek, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Stachowiak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Krzysztof Czopek.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości z otwarcia drogi: