Informujemy, że kwalifikacja wojskowa osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze MIASTA I GMINY PRABUTY przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w KWIDZYNIE UL. KOŚCIUSZKI 29B III piętro.

Kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzona w okresie od dnia 7.03.2024 r. do dnia 3.04.2024 r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 11.00.
Kobiety przyjmowane będą w dniu 4.04.2024r. od godziny 8.00 do 11.00.

Pełna treść obwieszczenia poniżej.

O B W I E S Z C Z E N I E