Z głębokim żalem informujemy, że dziś rano, po walce z chorobą nowotworową, w szpitalu w Chrzanowie, w wieku 67 lat, zmarł wieloletni przyjaciel Prabut, Kresowian, Pogoni Prabuty, ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski od 2009 roku był gościem i prelegentem konferencji popularno – naukowych Świat Kresów organizowanych przez Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków. W konferencjach uczestniczył nieprzerwanie do 2023 roku. W 2014 roku z inicjatywy Rady Miejskiej w Prabutach został Honorowym Ambasadorem Prabut.
W czasach PRL był działaczem opozycji antykomunistycznej, działał między innymi w Studenckim Komitecie Solidarności. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 roku. Ks. Isakowicz-Zaleski był represjonowany przez komunistyczne służby, SB dwukrotnie ciężko go pobiła. Był duszpasterzem robotników biorących w strajku w hucie im. Lenina, pomagał także osobom niepełnosprawnym.
Po roku 1989 był również bardzo zaangażowany w sprawy społeczne. Walczył o upamiętnienie ofiar ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z UON-UPA, popierał lustrację księży i ujawnianie współpracy duchownych ze służbami PRL, a także działał na rzecz ofiar księży-pedofilów.
Ksiądz Tadeusz bardzo dobrze czuł się w Prabutach, chętnie nas odwiedzał, wielokrotnie pisał o Prabutach w swoich publikacjach. Był związany emocjonalnie z Prabutami. Ciekawostką jest również, że w latach powojennych w Sanatorium Przeciwgruźliczym w Prabutach leczył się jego ojciec Jan Zaleski.