KRAJOWE  STOWARZYSZENIE  CENTRÓW  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

organizuje kurs operatora kombajnów zbożowych oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych (lub kombajnów zielonkowych).

Kurs rozpocznie się w dniu  14 marca 2020 r. (sobotę)  o godz. 1000  w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym w Starym Dzierzgoniu.

Odpłatność:  – 500 zł. kombajn zbożowy;

– 100 zł. kombajn zielonkowy;

– 100 zł – prasy wysokiego stopnia zgniotu i urządzenia do paletyzowania bel.

Warunki zapisania się na kurs:

1) ukończone 18 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych operatorów kombajnów zbożowych ( lub kombajnów zielonkowych), uprawniające do obsługi, poruszania się po drogach publicznych czy roszczeń z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Nr kontaktowy:    58 683 76 12;    695 999 723;    517 856 236;