Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o rozpoczęciu konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022-2030, które odbywają się w trybie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenie polityki rozwoju (tj. Dz.U. 2021.1057).

Projekt strategii zamieszczony jest na stronie Internetowej, pod adresem: https://www.prabuty.pl oraz https://bip.prabuty.pl/art,5511,842023

Mieszkańcy Gminy, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy uprawnieni są do składania uwag oraz sugestii dotyczących treści ogłoszonego dokumentu w terminie 35 dni od dnia jego publikacji, tj. nie później niż do dnia 25 lipca 2023r. Uwagi złożone po upływie wskazanego terminu nie zostaną uwzględnione.

Uwagi oraz sugestie należy składać w formie pisemnej w postaci elektronicznej z wykorzystaniem kwestionariusza Internetowego zamieszczonego pod adresem: https://forms.gle/gxmbhG17To2uVyQe6

Dodatkowych informacji, związanych z procedurą tworzenia dokumentu, udziela wykonawca tj. BIA Consultor Rybka-Ciurzyńska-Ciurzyński Sp.j. tel. 600987055 e-mail: biuro@bia-consultor.pl.

Strategia Rozwoju Gminy Prabuty Prabuty_r.6.15.06.2023