13 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, powołano na mocy porozumienia klaster energii pn. Czyste Powiśle.

Klastry energii są nową formułą wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej i energii cieplnej na terenie gmin. W skład klastra energii wchodzą Miasto i Gmina Prabuty, Gmina Gardeja, Gmina Ryjewo oraz koordynator klastra spółka Klastry Energii. Jak zwraca uwagę Wojciech Płachetka, Prezes spółki Klastry Energii (koordynator klastra) pierwszym wyzwaniem stojącym przed nową instytucją jest przeprowadzenie bilansu energetycznego klastra (analizy mocy wytwórczych i zużycia energii przez podmioty będące członkami klastra).

Klaster energii jest instytucją otwartą, do której poza członkami-założycielami mogą dołączać przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a nawet w przyszłości mieszkańcy-prosumenci.