Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie  maski karnawałowej ! Termin składania prac upływa 10 lutego 2021 roku.


Regulamin konkursu „Maska Karnawałowa”

I. ORGANIZATOR

Prabuckie Centrum Kultury i Sportu

II. CELE KONKURSU

 • rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • pielęgnowanie tradycji karnawałowych
 • wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych oraz rękodzielnictwa

III.  UCZESTNICY,  KATEGORIE

 • uczniowie SP klas I-IV (dopuszczalna pomoc rodziców)
 • uczniowie SP klas V-VIII (prace samodzielne)
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe (prace samodzielne)

IV. TEMATYKA KONKURSU

MASKA – jako forma przestrzenna i element podkreślający nastrój karnawałowy.

V.  FORMAT PRACY

 • dowolny, możliwy do zaprezentowania, noszenia, przyłożenia do twarzy.

VI. TECHNIKA PRACY

 • dowolna: wyszywana, haftowana, wykonana „na szydełku”, wydzierana, naklejana, z użyciem tkaniny, papieru, cekinów, piór, itp.

VII. TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Prace należy złożyć do dnia 10.02.2021 r. w PCKiS – ul. Łąkowa 22 w Prabutach

VIII.   WARUNKI  UCZESTNICTWA

Każda praca musi posiadać  metryczkę informacyjną, która powinna zawierać:  imię i nazwisko, szkoła i kategoria, miejsce zamieszkania, tel. do kontaktu

IX. NAGRODY

 • w kategorii szkół podstawowych  – gry rodzinne, zestawy młodego kreatora, zestawy  plastyczne;
 • w kategorii szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych –  półroczne darmowe karnety do siłowni i sauny (do wykorzystania w dowolnym terminie), gry rodzinne;
 • nagroda publiczności przyznana przez społeczność na facebooku – niespodzianka

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców Organizator powoła Komisję Konkursową, która do 20 lutego 2021 r. oceni i ogłosi wyniki konkursu. Wszystkie prace konkursowe stają się własnością Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i uczestnictwem w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac uczestników na terenie Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu oraz w mediach społecznościowych. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika do celów regulaminowych PCKiS.

Źródło: http://www.pckis.pl/konkurs-na-najlepsza-maske-karnawalowa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konkurs-na-najlepsza-maske-karnawalowa