W dniu 19 listopada 2018 roku  o godz. 16:00 w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna VIII kadencji na lata 2018 – 2023.  Przed obradami sesji Miejska Komisja Wyborcza w Prabutach wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze do Rady Miejskiej. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej sesję prowadził radny senior – p. Włodzimierz Jan Wiśniewski.

Na sesji obecnych było 13 radnych, którzy złożyli uroczyście „ślubowanie radnego”. Podczas obrad sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach, którym został p. Włodzimierz Jan Wiśniewski. Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej została p. Grażyna Banach.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty –  p. Marek Bogdan Szulc, złożył wobec Rady Miejskiej uroczyste ślubowanie, zgodnie z rotą ślubowania Burmistrza Miasta i Gminy: cyt. „Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty. Tak mi dopomóż Bóg”.

Obrady I sesji skończyły się wręczeniem kwiatów i złożeniem gratulacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

Autor: Jadwiga Panasiuk