Rozpoczęły się prace remontowe dachu wieży Konkatedry p.w.  Św. Wojciecha. W zakresie prac jest wymiana uszkodzonych dachówek i gąsiorów oraz przegląd stanu więźby dachowej. Ze względu na wysokość wieży niezbędne było zamówienie specjalistycznego wysięgnika.

Miasto i Gmina Prabuty planuje współfinansować zadanie w kwocie 30 000 zł.