Author Archives: - Page 3

Aktualności

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego do lokali wyborczych

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej opublikowania została informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców do lokali wyborczych w Mieście i Gminie Prabuty w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz…
Czytaj dalej...
Oferty pracy

HYDROMEGA zatrudni osobę na stanowisko: TOKARZ w Zakładzie Produkcyjnym w Prabutach

HYDROMEGA Sp. z Zakład Produkcyjny w Prabutach 82-550 Prabuty ul. Daszyńskiego 23 zatrudni na stanowisko: TOKARZ w Zakładzie Produkcyjnym w Prabutach Wymagania: umiejętność toczenia na tokarkach konwencjonalnych lub numerycznych umiejętność czytania i rozumienia rysunku technicznego wymagane doświadczenie w zawodzie 5…
Czytaj dalej...
Ogłoszenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ;id=5629
Czytaj dalej...
Ogłoszenia

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.…
Czytaj dalej...
Ogłoszenia

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach FEP. Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne.

Miasto i Gmina Prabuty ogłasza nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie…
Czytaj dalej...
Archiwum

Konferencja historyczna „Dzieje Miasta i Gminy Prabuty na podstawie źródeł kartograficznych i archeologicznych”

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty oraz Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Prabuty - Riesenburg zapraszają na konferencję historyczną pt. "Dzieje Miasta i Gminy Prabuty na podstawie źródeł kartograficznych i archeologicznych", która odbędzie się 14 września 2023 roku o godzinie 10:00 w…
Czytaj dalej...