Author Archives: - Page 4

Ogłoszenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ;id=5629
Czytaj dalej...
Ogłoszenia

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.…
Czytaj dalej...
Ogłoszenia

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach FEP. Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne.

Miasto i Gmina Prabuty ogłasza nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie…
Czytaj dalej...
Archiwum

Konferencja historyczna „Dzieje Miasta i Gminy Prabuty na podstawie źródeł kartograficznych i archeologicznych”

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty oraz Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Prabuty - Riesenburg zapraszają na konferencję historyczną pt. "Dzieje Miasta i Gminy Prabuty na podstawie źródeł kartograficznych i archeologicznych", która odbędzie się 14 września 2023 roku o godzinie 10:00 w…
Czytaj dalej...
Ogłoszenia

Nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2023/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2023/2024 Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (do każdego wniosku oddzielny komplet dokumentów dotyczący dochodów rodziny) należy składać od dnia 1 września…
Czytaj dalej...
Aktualności

Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle, spotkanie z Ministrem Karolem Rabendą

W poniedziałek 7 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów gmin Obszaru Funkcjonalnego Wschodnie Powiśle. W spotkaniu uczestniczył Minister Aktywów Państwowych Karol Rabenda. Tematem spotkania była możliwość pozyskania środków z Polskiego Ładu oraz wymiana…
Czytaj dalej...