Author Archives: - Page 2

Archiwum

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2023. Termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2024 roku. Kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Ludności,…
Czytaj dalej...
Archiwum

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z zagranicą w Zespole do spraw Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z zagranicą w Zespole do spraw Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.…
Czytaj dalej...
Archiwum

Odwołanie naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na wolne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej w Zespole do spraw Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty odwołuje nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej w Zespole do spraw Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Miasta…
Czytaj dalej...

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Celem konkursu jest: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami Miasta i Gminy Prabuty Prace powinny spełniać następujące…
Czytaj dalej...
Archiwum

Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw płac w Zespole do spraw Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw płac w Zespole do spraw Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane,…
Czytaj dalej...
Archiwum

Spotkanie sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

Spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty, odbędzie się online, w dniu 24 października 2023 r., o godz. Link do spotkania:
Czytaj dalej...