Adres:
Orkusz, jez. Orkusz

Zarządca:
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu
www.pckis.pl