Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że Sejmik Województwa Pomorskiego w celu ochrony jakości powietrza na terenie województwa pomorskiego przyjął:

  1. Uchwałę Nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałę antysmogową dla miast”) oraz
  2. Uchwałę Nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałę antysmogową poza miastami”)

Zgodnie z przyjętymi Uchwałami dla obszarów miejskich i wiejskich w województwie pomorskim przyjęto następujące terminy wymiany źródeł ciepła:

  1. Od dnia 1 września 2024 r. nie można eksploatować kotłów na paliwo stałe, oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały, które nie spełniają wymagań w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasy 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadających tabliczki znamionowej;
  2. Od dnia 1 września 2026 r. nie można eksploatować kotłów na paliwo stałe, oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały, które spełniają wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012;
  3. Od dnia 1 lipca 2035 r. nie można eksploatować kotłów na paliwo stałe, oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały, które spełniają wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.

Zakres działania uchwały antysmogowej na terenie miejskim oraz rodzaje możliwych do montażu źródeł ciepła przedstawiono na poniższych schematach.

Zakres działania uchwały antysmogowej na terenie wiejskim oraz rodzaje możliwych do montażu źródeł ciepła przedstawiono na poniższych schematach.

Poniżej zamieszczamy link do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, na którym znajdują się dodatkowe informacje i materiały takie jak: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, plakaty, ulotki, prezentacje na temat podjętych Uchwał antysmogowych.

https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

Nadmieniamy, że przyjęte uchwały mają istotny wpływ właściwy na dobór przez Mieszkańców nowych źródeł ciepła oraz kwestie związane z możliwością dofinansowania przedsięwzięć, związanych z wymianą źródeł ciepła zarówno ze środków gminy oraz w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty