Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem : Chcemy wygrać z sepsą ! Gramy dla wszystkich – małych i dużych ! Dokładamy swoją cegiełkę do 31 Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.