W dniu 7 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty kreatywne. Pod okiem florystki nasi Seniorzy własnoręcznie przygotowali obrazy dla makramy „Drzewko szczęścia „. W międzyczasie Seniorzy korzystają z rehabilitacji.

Klub Seniora „OAZA” działa w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.