Zajęcia artystyczne z Panią Heleną Szewczyk to niesamowita przygoda! Podczas zajęć artystycznych dzieci odkrywają przyjemność tworzenia, a także uczą się szanować wytwory prac innych. Zajęcia artystyczne inspirują naszych podopiecznych do tworzenia, rozbudzają kreatywność, wyobraźnię, wrażliwość estetyczną i ciekawość poznawczą; wzbogacają wszechstronny rozwój wychowanków poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, muzycznych i teatralnych.

PWD „CKM” działa w ramach projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.