W dniu 16.08.2022 r. W Klubie Seniora „OAZA” odbyły się zajęcia Profilaktyka Prozdrowotna. Tematem zajęć była terapia nawilżająca, nawodnienie skóry.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.