Z inicjatywy panów Zbigniewa Kołodziejskiego, Andrzeja Mosiejczyka i Andrzeja Ochała, Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwałę o nadaniu imienia „Żołnierzy Wyklętych” rondu na zbiegu ulic Malborskiej, Warszawskiej, Kisielickiej, Jagiełły i Daszyńskiego.

Uroczysty „chrzest” miał miejsce w dniu 24 lutego w godzinach przedpołudniowych. W centralnym punkcie ronda stanęła rzeźba orła autorstwa Piotra Jakubowskiego, przepasana biało-czerwoną wstęgą, którą w kulminacyjnym punkcie uroczystości zdjęli: Senator RP Leszek Czarnobaj, Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu Jerzy Kozdroń, nadkomisarz Zbigniew Kołodziejski i burmistrz Marek Szulc.

Radny Andrzej Ochał w krótkim wystąpieniu poruszył myśli i serca zebranych nawiązując do tragicznej historii niezłomnych żołnierzy wolności, a ksiądz Robert Gubernat , proboszcz obrzynowskiej parafii zadedykował modlitwę pamięci bohaterów.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali PCKiS, gdzie wykład wygłosili prof. Piotr Niwiński i Zbigniew Kołodziejski.

Uroczystość przy rondzie i w sali PCKiS uświetniła grupa rekonstrukcyjna gimnazjalistów z bratniego Susza, którym serdecznie dziękujemy, podobnie jak wszystkim uczestnikom spotkania.