Gmina Prabuty uczestniczy w ogólnopolskim programie „Drogi dla Natury – Kampania na rzecz zadrzewień” ,wspieranego przez program LIFE+ Unii Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach tego programu, 08 marca 2016 roku w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu, odbyło się szkolenie pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”. Szkolenie organizowane było przez lokalnego koordynatora programu: Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Prabutach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności lokalnej – urzędnicy, radni, sołtysi, przedstawiciele OSP, nauczyciele i gimnazjaliści. Uczestników spotkania przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty , pan – Marek Szulc. Następnie Alina Rodziewicz ze Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa, będąca animatorem zadrzewieniowym w gminie, opowiedziała o działaniach zrealizowanych oraz planowanych do wykonania na terenie gminy Prabuty, w ramach programu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”.

O tym jak funkcjonuje drzewo, dlaczego drzewa i aleje są ważne dla przyrody i człowieka oraz o wartościach przyrodniczych alej opowiadał Adam Juźwiak ze Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa. Zadrzewienia przydrożne i śródpolne są elementami historycznego krajobrazu kulturowego tworzonego w przeszłości przez człowieka i o tym opowiadała pani Justyna Liguz z Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

Kolejnymi tematami poruszanymi podczas szkolenia były: pielęgnacja i diagnostyka drzew. Treści tych zagadnień przedstawił Jerzy Stolarczyk , arborysta od wielu lat badający i ratujący najcenniejsze drzewa w Polsce. Słuchacze tych wykładów dowiedzieli się, że obok oceny wizualnej stanu drzewa, podstawowym sprzętem przy ocenie zdrowotności drzewa jest drewniany młotek do diagnostyki pnia oraz metalowa sonda do oceny zdrowotności korzeni drzew. W sytuacji, gdy przyrządy te nie wystarczą aby z pełną odpowiedzialnością wydać decyzję o stanie drzewa, wykorzystywany jest profesjonalny sprzęt oceniający statykę oraz stan zdrowotny drzewa. Wykładowca zwracał uwagę na nagminnie niewłaściwie wykonywaną pielęgnację drzew polegającą na obcinaniu grubych gałęzi, co często jest jednoznaczne za znacznym osłabieniem drzewa, zaburzaniem jego statyki, a w konsekwencji z jego zniszczeniem. Zamiast takich nieodpowiedzialnych działań można na przykład drzewa stabilizować, zabezpieczać duże konary przed złamaniem stosując specjalne, certyfikowane wiązania w koronach drzew. W części terenowej uczestnicy szkolenia mogli praktycznie zobaczyć jak wygląda diagnostyka drzewa, poznać narzędzia wykorzystywane w diagnostyce drzew.

Po wysłuchaniu tych wykładów pojawiło się wyraźne przesłanie, że często brak wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania drzew jest przyczyną uszkodzeń jakich drzewa doświadczają ze strony ludzi, a działania te mogą mieć przykre następstwa zarówno dla drzew jak i ludzi żyjących wokół nich. Wszystkim uczestnikom szkolenia organizatorzy serdecznie dziękują za aktywny udział.