Powiślańska Lokalna Grupa Działania zachęca do zapoznania się ze zmienionymi w grudniu dokumentami związanymi  z prowadzoną działalnością:

  1. Lokalną Strategią Rozwoju – http://www.powislanskalgd.pl/UserFiles/File/2014-2020/LSR_PLGD_2014-2020_grud_2018.pdf
  2. Statutem Stowarzyszenia – http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=13
  3. Regulaminem Rady – http://www.powislanskalgd.pl/UserFiles/File/2014-2020/Regulamin%20Rady%202018.pdf

Powiślańska Lokalna Grupa Działania przypomina również o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa  w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych za pośrednictwem LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Doradztwo w biurze PLGD (Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6), świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem LGD.