Dnia 28 grudnia 2018 roku w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu odbyła się uroczystość uświetniająca Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Marek Szulc wraz z Z-cą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach, Grażyną Banach oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Prabutach, Joanną Stępka, mieli zaszczyt i przyjemność podejmować pary, które związek małżeński zawierały w 1968 roku.

Wyrazem ogromnego szacunku i uznania wielkiej wartości tego wspaniałego Jubileuszu jest przyznawanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W roku 2018 Medalami tymi zostali uhonorowani:

 1. Państwo Władysława i Stanisław Brojek,
 2. Państwo Marianna i Ryszard Buszko,
 3. Państwo Sylwia i Jan Dudajek,
 4. Państwo Danuta i Józef Gosik,
 5. Państwo Maria i Tadeusz Grabińscy,
 6. Państwo Wanda i Henryk Kłosińscy,
 7. Państwo Danuta i Henryk Lemke,
 8. Państwo Krystyna i Stanisław Leńscy,
 9. Państwo Irena i Alfred Łapińscy,
 10. Państwo Mieczysława i Włodzimierz Marciniak,
 11. Państwo Jadwiga i Kazimierz Modrzewscy,
 12. Państwo Anna i Stanisław Pytlarczyk,
 13. Państwo Urszula i Roman Słotwińscy,
 14. Państwo Grażyna i Mirosław Stępka,
 15. Państwo Krystyna i Kazimierz Śmiga,
 16. Państwo Urszula i Ryszard Warchlewscy

Uroczystość odbyła się w podniosłej i serdecznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz życzenia. Przy dźwiękach Mendelsona i lampce szampana wzniesiono toast za pomyślność i kolejne lata we dwoje. Dla szanownych Jubilatów wspólnie odśpiewano 100 lat.

Drodzy Jubilaci!

Nie sztuką jest pokochać, ale sztuką jest wytrwać w miłości na dobre i na złe. Te wspólne 50 lat, to symbol wierności i miłości rodzinnej, to skarbnica czynów małych i wielkich, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych ludzi, którzy decydują się zawrzeć związek małżeński i założyć rodzinę.

Prosimy raz jeszcze przyjąć od nas, przedstawicieli władz samorządowych miasta i gminy Prabuty, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób. Życzymy Wam, Złoci Jubilaci, by przeżyte wspólnie lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.