Od dnia 7 maja br. przywrócone zostają godziny funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prabutach. W czwartki i piątki obiekt działa w godz. 12 – 18 oraz w soboty w godz. 8 – 18.

Jednocześnie apelujemy o przywożenie odpadów przez jedną osobę. W związku z obostrzeniami na terenie PSZOK mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.