Gmina Prabuty przystąpiła w kwietniu tego roku do programu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu nastąpiła w błyskawicznym tempie. Zespół ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Promocji Miasta i Gminy Prabuty złożył wniosek, następnie przyznano grant o wartości ponad 60 tys. zł, zakupiono 56 laptopów marki Lenovo T440p, a wczoraj oficjalnie przekazano laptopy do szkół podstawowych z Miasta i Gminy Prabuty.

Oficjalnego przekazania laptopów na ręce dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach (39 szt.) , Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach (7 szt.), Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie (6 szt.) oraz Szkoły Podstawowej w Obrzynowie (4 szt.), dokonali Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, Kultury, Sportu oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Palmira Trzcińska – Kowalska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty – Marek Szulc.

Laptopy zostaną rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących uczniów, którzy w dobie epidemii koronawirusa mają utrudniony kontakt ze szkołą i nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w sieci.