Urząd Miasta i Gminy Prabuty informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Program dotyczy dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Szczegółowe informacje, dotyczące programu „ Mój Prąd” znajdują się na niżej wymienionej stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/