Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty w 2024 roku.

Więcej informacji na stronie: https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5614